Lådreklamer

Den förmånligaste ljusreklamstypen är lysrörslådan. I stora ljusreklamer är lysrör den vanligaste ljuskällan. Texter och logon tejpas på plastytan och på så vis är det lätt att göra t.ex. figurer med flera färger. Lådor kan tillverkas som en- eller tvåsidiga. Ensidiga lådor används då man ser vinkelrätt på byggnaden t.ex. från en parkeringsplats eller landsväg. Tvåsidiga lådor är ett bra val i stadskärnor eller inne i köpcenter där fotgängare rör sig längs med byggnaden eller på reklampyloner då reklamen skall synas från flera håll.

Vi använder lysrör av hög kvalitet som är särskilt utvecklade för bruk utomhus.

I mindre lådor går det även att använda lysdioder som ljuskälla.