Lådreklamer

Den förmånligaste ljusreklamstypen är lådreklamen eller ljuslådan. Detta beror mycket på att sådana ljusreklamer tar kort tid att tillverka, så ifall snabb leveranstid är viktigt är detta den bästa lösningen. Som ljuskälla används LED, men i större lådor kan även lysrör vara ett alternativ. Vi använder lysrör av hög kvalitet som är särskilt utvecklade för bruk utomhus.

Texter och logon tejpas på plastytan och på så vis är det lätt att göra t.ex. figurer med flera färger. Lådor kan tillverkas som en- eller tvåsidiga. Ensidiga lådor används då man ser vinkelrätt på byggnaden t.ex. från en parkeringsplats eller landsväg. Tvåsidiga lådor är ett bra val i stadskärnor eller inne i köpcenter där fotgängare rör sig längs med byggnaden eller på reklampyloner då reklamen skall synas från flera håll.

Nedan är några exempel på tidigare jobb i denna produktgrupp. Du kan förstora bilderna genom att klicka på dem.

Ensidiga lådreklamer

Tvåsidiga lådreklamer